top of page

ਐਤ, 19 ਮਾਰਚ

|

ਰੱਬ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਚਰਚ

ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ!

ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ

Time & Location

19 ਮਾਰਚ 2023, 10:30 ਪੂ.ਦੁ. – 20 ਮਾਰਚ 2023, 12:30 ਬਾ.ਦੁ.

ਰੱਬ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਚਰਚ, 9000 La Riviera Dr, Sacramento, CA 95826, USA

Share this event

bottom of page