top of page

રવિ, 19 માર્ચ

|

ઈશ્વરનું શાશ્વત જીવન ચર્ચ

રવિવારની પૂજા સેવા

રવિવારે અમારી સાથે પૂજા કરવા આવો અને ભગવાનના પ્રેમની પરિવર્તનશીલ શક્તિનો અનુભવ કરો!

રવિવારની પૂજા સેવા
રવિવારની પૂજા સેવા

Time & Location

19 માર્ચ, 2023 10:30 AM – 20 માર્ચ, 2023 12:30 PM

ઈશ્વરનું શાશ્વત જીવન ચર્ચ, 9000 La Riviera Dr, Sacramento, CA 95826, USA

Share this event

bottom of page